Mosebacke Mini Christmas Market

MDD_Instagram

Design- och konstfokus på Mosebacke Mini Christmas Market

Mosebacke Mini Christmas Market, med fokus på design och konst där kvarterets butiker står för utbudet, äger rum lördagen den 16 december klockan 11–16 på Mosebacke torg.

– Det finns en lång tradition av julmarknader i området. Woodstockholm ordnade ett par år designjulmarknad med elever från konstskolor. Konstart har haft konstmarknaden Hökboet och Södra Teatern dukade upp en vintermarknad på Mosebacketerrassen för några år sedan. Nu samordnar vi våra krafter och skapar en gemensam återkommande julmarknad, säger Martin StensöWoodstockholm.

Mitt i julmarknaden finner du Woodstockholms gröna cafékiosk, där det serveras julfika hela dagen. På torget sjunger Illustrakören julvisor från olika delar av världen, av en kör bestående av skönsjungande illustratörer och formgivare. Inspirerad av Yoko Onos installation Wish Tree kan alla besökare klä torgets gran med färgstarka julönskningar. Woodstockholm matbar, Södra Teatern och Omnipollos hatt har också öppet för mat- och dryckesgäster.

I Södra Teaterns restaurang Mosebacke Etablissement serveras Bubbelbrunch “Christmas Edition” till tonerna av bossa nova, framfört live av Deise Andrade.

– I år sätter vi Mosebacke julmarknad på kartan med en mindre julmarknad för att nästa år satsa större och göra hela torget till en stor härlig marknad. Vi vill visa upp alla fantastiska formgivare och aktörer som finns i området. Och vad passar väl bättre än att göra det på en julmarknad, konstaterar Jessica MihaiKonstart och ordförande i kulturföreningen Mosebacke Design District.

Vad: Mosebacke Mini Christmas Market
När: Lördag den 16 december kl 11–16
Missa inte: Illustrakören uppträder kl.15.00 på Mosebacke torg

Extra lördagsöppet i följande butiker:

Acne JR
Art Something
Butiken Republiken
Green Laces
Jon Eliason Studio
Konstart
Playful
Skomakeriet
Snickars Records

Läs mer på: www.mosebackedesigndistrict.se

Mosebacke Design District är en ideell kulturförening som startade 2016 för att stärka gemenskapen mellan aktörer och för att bredda kulturutbudet och främja ett levande design-, konst-, musik-, mat-, dryck-, kulturliv och företagande vid Mosebacke Torg med omnejd. Idag har föreningen 16 medlemmar men har som mål att bli många fler och att i framtiden vare en välkänd och etablerad mötesplats för design och kultur i Stockholm.

Facebook: https://www.facebook.com/events/317358208744383/

Instagram: https://www.instagram.com/mosebackedesigndistrict/

Presskontakt:
Martin Stensö, 0735309507
martin@woodstockohlm.com

unnamed

 

Mosebacke Mini Christmas Market takes place on Saturday December 16 between 11-16 when we turn Mosebacke into a Christmas market focusing on design and art!

There is a long tradition of various Christmas acitivities in the area. Now we have decided to join forces in creating a recurring Christmas market at Mosebacke, says Martin Stensö at Woodstockholm

At the centre of the Christmas Market, right in the middle of Mosebacke Square you’ll find Woodstockholm’s green café kiosk, where traditional fika is served all day. Also in the square, The Illustra Choir (illustrators and designers singing together!) presents Christmas carols from around the world. Inspired by Yoko Ono’s installation The Wish Tree, all visitors can dress the square’s Christmas Tree with colorful wishes. Woodstockholm Bistro, Södra Teatern and Omnipollo’s hat are all open during the market.

“This year we put the Mosebacke Christmas Market on the map with the aim of expanding next year and turning the whole square into a great beautiful market. We want to showcase all the great designers and actors in the area. And what fits better than doing it on a Christmas market, says Jessica Mihai at Konstart and chairman of the Mosebacke Design District.  

Mosebacke Mini Christmas Market
Open 11 am – 4 pm on Sat Dec 16
The Illustra Choir performs 3 pm
Open stores during the Christmas Market:

Acne JR
Art Something
Butiken Republiken
Green Laces
Jon Eliason Studio
Konstart
Playful
Skomakeriet
Snickars Records

Read more at: www.mosebackedesigndistrict.se

The Mosebacke Design District is a non-profit cultural association that started in 2016 to strengthen the community between actors and to broaden the cultural range and promote a vibrant design, art, music, food, beverage, cultural life and entrepreneurship at Mosebacke Torg with its surroundings. Today, the association has 16 members but aims to become many more and to be a well-known and established meeting place for design and culture in Stockholm in the future.