Invigning Stockholms Kvinnohistoriska 1 -30 Mars

cropped-KVHISTlogo_korallsv_rgbWEB

1-31 MARS INVIGER VI STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKA

Det är omöjligt att rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar, därför ska vårt museum genomsyra hela staden. Det är precis lika omöjligt att lansera ett nytt kvinnohistoriskt museum på en dag. Därför inviger vi vårt 187 160 000 kvadratmeter stora museum under en hel månad, i en 28 kvadratmeter stor lokal på Hökens gata (och på många andra ställen). En hel månad av gömd och glömd historia som presenteras av våra medlemsorganisationer, långväga gäster och inbjudna experter. Kalendariet för invigningsmånaden fylls på löpande.

Träffa oss i lokalen på Hökens gata 11 varje dag 1–31 mars. Där kan ni ställa frågor, få veta mer om “Dagens kvinnosak” – utvalda kvinnohistoriska föremål ur museisamlingar och arkiv som vi presenterar ihop med våra medlemsorganisationer, lyssna på experter, delta i workshops och samtal, mysa, se utställningen Kvinnor i Kamp av Petra Bauer eller gå med i Kvinnohistoriska Sällskapet. Programmet och invigningen genomförs med stöd av Stockholms stad.

Öppettider: Månd–Fred kl 13–20. Lörd 12–17. Sönd 12–16. Hoppas vi ses där!

Vilka är Stockholms Kvinnohistoriska?

Stockholms Kvinnohistoriska grundades som en ideell förening utifrån den gemensamma viljan att lyfta stadens kvinnohistoria. Våra medlemmar är en växande skara av museer, arkiv, akademikerföreningar, historiker, kvinnoförbund och kulturaktörer. Medlemsorganisationerna erbjuder en fantastisk historisk expertis, unika samlingar, lokaler av alla slag och en bred erfarenhet av publika arrangemang.

Stockholms Kvinnohistoriska bygger på samverkan mellan våra medlemmar och stadens kulturaktörer och ska verka kunskapsbyggande och främja fri åsiktsbildning. Med kvinnohistorien som röd tråd kommer verksamheten leda till nya samarbeten, kunskapsutbyte och förstklassiga kulturupplevelser för stockholmarna och stadens besökare.
Under 2019 kommer programaktiviteterna att starta med salonger och samtal, konst och forskning, stadsvandringar och visningar, filmer och berättelser.

Genom att öppna arkiv och tillgängliggöra samlingar sätts samtidens debatter i historisk kontext och kunskapsluckor om kvinnors roll i samhällsutvecklingen fylls. Stockholms Kvinnohistoriska ska dessutom dokumentera och bevara både samtiden och vårt eget arbete, på nya sätt för kommande generationer.

Var ska museet ligga?

Halva mänsklighetens historia ryms inte inom fyra väggar – den finns överallt och angår alla. Därför ska Stockholms Kvinnohistoriska inte ha en permanent byggnad utan istället genomsyra hela staden genom att använda stadsmiljön samt våra samarbetspartners lokaler. På så vis kan vi tillgängliggöra den rika och brokiga kvinnohistorien där den utspelat sig – och där stockholmarna befinner sig i sin vardag.

Kvinnor i alla samhällsklasser, från drottningar till pigor, har varit med och byggt vårt samhälle. Att synliggöra denna kunskap är en central framtidsfråga om vi vill stärka demokratin. För stora och små, i innerstad och ytterstad, ska vi lyfta kunskap om kvinnors viktiga roll i samhällsbygget.

Vilka bygger Stockholms Kvinnohistoriska?

STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKAS KANSLI:

Just nu är fem personer anställda på Stockholms Kvinnohistoriskas kansli för att bygga upp verksamheten och samordna resurserna i vår unika, brokiga förening.
Lina Thomsgård är chef och medgrundare av Stockholms Kvinnohistoriska, kulturproducent, kommunikatör och redaktör som tagit fram initiativ som Rättviseförmedlingen, teknikfestivalen Tekla och musikbranschinitiativet Skapelsen. 2017 gav hon ut den kvinnohistoriska antologin “En annan historia”.
Sofia Embrén är medlemssamordnare och medgrundare av Stockholms Kvinnohistoriska.
Helene Larsson Pousette är chef för området samlingar, forskning och utveckling.
Palmer Lydebrandt är programproducent och ansvarar för vår publika verksamhet.
Anna Tascha Larsson är digital redaktör och tar just nu fram alla våra kommunikationskanaler och fyller dem med innehåll.

STOCKHOLMS KVINNOHISTORISKAS STYRELSE:

Gunilla Thorgren är vår ordförande, författare och journalist, med förflutet i Grupp 8 och som statssekreterare i Kulturdepartementet. Hon har skrivit flertalet böcker om kvinnors historia, nu senast ”Guds lydiga revben”. Gunilla var styrelseordförande för Konstfack i nio år, hon har suttit i styrelsen för Index konstgalleri och sitter sedan länge i Cirkus Cirkörs styrelse.
Eric Sjöström är vice ordförande och är tidigare VD för Folkoperan och chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm. Eric har styrelseerfarenhet från Dramaten, Kungl. Musikhögskolan, Astrid Lindgrens Näs, Sveriges Körförbund, Folkets Bio och den nationella stiftelsen El Sistema Sverige.
Parasto Backman är grafisk formgivare och senior lektor på Konstfack och har arbetat med bland andra Unga Klara, Grafikens Hus, Botkyrka Konsthall, ArkDes, Dansens Hus, Subtopia och Tensta Konsthall.

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER:

Bland medlemsorganisationerna finner du Arbetarrörelsens arkiv, Botkyrka Konsthall, Centrum för näringslivshistoria, DEA-föreningen, Fredrika Bremer förbundet, Färgfabriken, Halwyllska museet, Historiska Museet, Huset Under Bron, Trädgården och Växthuset, Kulturhuset/Stadsteatern, Kungliga Myntkabinettet, Kvinnliga akademikers förening, Livrustkammaren, Mossutställningar, Nordiska Museet, Podium Kultur, Scenkonstmuseet, Skoklosters slott, Stockholms läns museum, Södra teatern och Tumba bruksmuseum.
Vi samarbetar också med stadens aktörer såsom Stadsmuseet, Stockholmia förlag, Stockholmskällan, Medeltidsmuseet och Stadsarkivet.

Vill din organisation vara en del av Stockholms Kvinnohistoriska? Kontakta vår medlemssamordnare på mail: sofia.embren@kvinnohistoriska.se.

Bidra till vårt kvinnohistoriska bibliotek

Vi samlar också in böcker och texter till vårt kvinnohistoriska bibliotek och tar tacksamt emot donationer. Tänk brett – här ska olika slags perspektiv och berättelser finnas representerade.

För att donera, skriv in ditt namn och dagens datum på någon av böckernas första sidor och maila bibliotek@kvinnohistoriska.se för att bestämma en tid du kan lämna donationen på vårt kontor på Repslagargatan i Stockholm.

https://www.kvinnohistoriska.se/